Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Trại Súc Vật - Animal Farm

Mọi con vật đều bình đẳng nhưng 1 vài loài bình đẳng hơn những loài khác ?!Phim: https://www.youtube.com/watch?v=78e3QwNDaZo

Sách: http://www.mediafire.com/view/pvwi2ejd2coo267/Tr%E1%BA%A1i_S%C3%BAc_V%E1%BA%ADt_-_George_Orwell.pdf
Đồng tác giả: 1984 - George Orwell: https://www.mediafire.com/?4247mko7at450e2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét