Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Hiểu Thiền Là Gì Quan Trọng Hơn Là Tìm Phương Pháp

Thiền chưa bao giờ hứa hẹn với bạn điều gì

Nó đơn giản cho bạn Ở ĐÂY và BÂY GIỜKrishnamurti nhiều lần nói rằng thiền là thứ kỳ lạ và tuyệt diệu nhất trên đời. Tuy nhiên dường như ông không bao giờ "công thức hóa" nó; hay định nghĩa nó một cách chắc chắn và cụ thể. Ông mời gọi chúng ta vào cuộc khám phá chứ không đưa cho ta một phương pháp nào để thiền - mà theo ông - sẽ trở thành máy móc - và khơi gợi tính tham lam của con người vào các sở đắc tâm linh.

Có lẽ với Krishnamurti; thiền không bao giờ công thức hóa được; bởi lẽ bản chất của nó là phá bỏ các công thức mà tâm trí đã bị áp đặt hay tự nó áp đặt. Thiền không thể được định nghĩa một cách xác quyết vì thiền chính nó là quá trình vượt qua định nghĩa; vượt qua thế giới ảo hóa tương đối của khái niệm để đi vào chân đế trực giác; trực kiến. Do vậy mà những câu trả lời về thiền của Krisnamurti thật sâu sắc; không máy móc; luôn tươi mới; và mang một phong thái riêng độc đáo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét