Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Chủ Nghĩa Tự Do Truyền Thống - Ludwig von Mises

Đây là một trong những tác phẩm hay nhất mà tôi từng được đọc trong suốt cuộc đời đọc sách của mình và theo thiển ý, tất cả những người quan tâm tới xã hội, những người muốn thảo luận những vấn đề mà xã hội của chúng ta đang phải đối mặt hiện nay đều nên đọc cuốn sách này.


Tải về sách:

http://www.mediafire.com/download/82r2y84xe2p86p7/Ch%E1%BB%A7+Ngh%C4%A9a+T%E1%BB%B1+Do+Truy%E1%BB%81n+Th%E1%BB%91ng+-+Ludwig+von+Mises.pdf


1. Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra được rằng chủ nghĩa xã hội không hơn gì một giấc mơ đẹp; rằng tự do quan trọng hơn bình đẳng; rằng nỗ lực đạt được bình đẳng sẽ làm nguy hại tới tự do; và rằng, nếu tự do bị mất, bình đẳng thậm chí là cũng sẽ không còn cho những kẻ mất tự do.  — Karl Popper

2. "Đơn giản là không có một sự lựa chọn nào khác ngoài hai điều này: một là không nhúng tay can thiệp vào sự tự do của thị trường, hai là giao phó cho chính quyền quản lý sản xuất và phân phối. Hoặc là chủ nghĩa tư bản, hoặc là chủ nghĩa xã hội, không tồn tại một con đường nước đôi.”   — Ludwig von MisesBonus: Đường về Nô Lệ - F.Hayek: 
https://drive.google.com/file/d/0By7sZs271DCEUXZlQVdseFJoS0E/view