Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Albert Camus version Childhood Memory

Albert Camus là đại diện tiêu biểu nhất của chủ nghĩa hiện sinh, cùng với Jean-Paul Sartre. Ông là tác giả của các tiểu thuyết nổi tiếng L'Étranger(Người xa lạ), La Peste (Dịch hạch).


Albert Camus version Childhood Memory: 

Bonus: Thế giới nói gì về Cộng Sản:
https://www.youtube.com/watch?v=fqctRxU4Amk


và Chủ nghĩa xã hội:
https://www.youtube.com/watch?v=yLgiiTCr8ro

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét