Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Tổng Hợp Những Video Hay & Ý Nghĩa

1. Nếu Tiền Không Là Một Vướng Mắc - Alan Watts
https://www.youtube.com/watch?v=mnFUDVpFwFQ

2. Không Có Ai Thông Minh Hơn Bạn - Terence McKenna
https://www.youtube.com/watch?v=pUREriIs31A&feature=youtu.be

3. Những Tay Chơi Của Xã Hội - Terence McKenna
https://www.youtube.com/watch?v=cRSJfwrd7Ng&feature=youtu.be

4. Thông Điệp Từ Terence McKenna
https://www.youtube.com/watch?v=5MhwZFj4F6k&feature=youtu.be

5. Văn Hóa Là Một Hệ Điều Hành - Terence McKenna
https://www.youtube.com/watch?v=fD8-_OKe5No&feature=youtu.be

6. Hạnh Phúc Đích Thực
https://www.youtube.com/watch?v=Asjzw_cYyQ8&feature=youtu.be

7. 
Văn hóa không phải là bạn các em:
https://www.youtube.com/watch?v=Idgo1bZfAOI

8. Trời Đất Yêu Quý Lòng Can Đảm:

9. Chất thức thần (psychedelics):

https://www.youtube.com/watch?v=9Q_OALa566s

10. Một miền đất nằm ngoài không gian và thời gian - Terence Mckenna:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét